Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α’ Λυκείου είναι μια σημαντική χρονιά για την επόμενη καλή απόδοση του μαθητή στο μάθημα της φυσικής στο λύκειο. Ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει σημαντικές έννοιες φυσικής στην τάξη αυτή, καθώς πολλές έννοιες που εισάγονται και μελετώνται στην Α’ λυκείου επαναλαμβάνονται και στις επόμενες δύο τάξεις σε αρκετά μεγάλο βαθμό. 
Το βοήθημα αποτελείται από 2 τεύχη κάτι που συνεισφέρει στη βαθμιαία εξοικείωση του μαθητή με τις έννοιες αυτές. Τα δύο τεύχη συνεισφέρουν στην ποσότητα του εκπαιδευτικού υλικού που έχει στη διάθεσή του ο μαθητής αλλά και στην ποιότητα στη μελέτη του, αφού προσφέρεται μια πιο διαβαθμισμένη και προοδευτική αντιμετώπιση των εννοιών. Ταυτόχρονα, και στα δύο τεύχη ο μαθητής μπορεί να βρει πλούσιο υλικό για την επανάληψή του.
Και στα δύο τεύχη υπάρχει πλήθος θεμάτων από την τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας που είναι κατανεμημένα με τον ενδεδειγμένο τρόπο για την ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή διαδικασία.  
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στις επόμενες δύο εικόνες (α΄ και β΄ τεύχος) για να διαβάσετε λεπτομέρειες για κάθε τεύχος μέσα από τη σελίδα του εκδότη (εκδόσεις Σαββάλας).

Τεύχος Α΄

Κάντε click στην εικόνα

Τεύχος Β'

Κάντε click στην εικόνα

Scroll to Top
Scroll to Top