Συχνές ερωτήσεις για τα διαδικτυακά μαθήματα

 

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Απευθύνεται στους μαθητές της Β’ λυκείου, όλης της Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2023-2024, που έχουν υψηλούς στόχους στο μάθημα της Φυσικής, με σκοπό την προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Ποια είναι η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή;

Ο μαθητής πρέπει να έχει πρόσβαση σε καλή σύνδεση στο internet, και σε συσκευή με μικρόφωνοακουστικά και κάμερα.
Επίσης, ο μαθητής πρέπει να διαθέτει τα βιβλία του συγγραφέα Γιώργου Παναγιωτακόπουλου:

Πώς υλοποιείται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονη (ζωντανά εξ αποστάσεως μαθήματα) και ασύγχρονη (ηλεκτρονική πλατφόρμα) εκπαίδευση που συνδυαστικά δημιουργούν ένα πακέτο αποδοτικής μάθησης.
Η σύγχρονη εκπαίδευση αποτελείται από 3 ώρες εξ αποστάσεως μαθημάτων την εβδομάδα από το συγγραφέα Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, σε καθορισμένες ημέρες και ώρες (2 φορές από μιάμιση ώρα – Τρίτη και Πέμπτη, 17:00 – 18:30). Στα εξ αποστάσεως μαθήματα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του προγράμματος (έως 10 άτομα ανά τμήμα). Επίσης, συμπεριλαμβάνονται προσωπικές διαδικτυακές συναντήσεις αποδοτικής μάθησης και διαχείρισης χρόνου, με κύριο στόχο την ενίσχυση της αυτορρύθμισης και την ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών.
Η ασύγχρονη εκπαίδευση περιλαμβάνει διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία ο κάθε μαθητής με την κατάλληλη καθοδήγηση συμμετέχει σε διαδικτυακά κουίζ, σε φόρουμ αλληλεπίδρασης με τον συγγραφέα και τους συμμαθητές του, ενώ έχει στη διάθεσή του πολλαπλά βίντεο και ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την εμβάθυνση στις έννοιες της φυσικής.
Κάθε εβδομάδα ο μαθητής έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιήσει οι οποίες ανατίθενται από τον καθηγητή.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών;

Η αξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνει αξιολόγηση διαμορφωτικού χαρακτήρα με διαδικτυακά κουίζ την ώρα της διάλεξης αλλά και ασύγχρονα διαδικτυακά κουίζ πριν και μετά τη διάλεξη.
Επίσης, περιλαμβάνει αθροιστική αξιολόγηση με ένα διαγώνισμα περίπου κάθε ενάμιση μήνα και μία γραπτή εργασία περίπου κάθε 3 εβδομάδες τα οποία διορθώνονται και επιστρέφονται στους μαθητές με σχόλια προς βελτίωση.

Πώς λύνονται οι απορίες των μαθητών;

Στη διάρκεια των ζωντανών εξ αποστάσεως μαθημάτων ο κάθε μαθητής μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να του δοθεί ο λόγος ώστε να εκφράσει την απορία του. Αν η απορία του γεννηθεί μελετώντας πριν ή μετά το ζωντανό μάθημα, τότε ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει την απορία του στο ειδικό φόρουμ της διαδικτυακής πλατφόρμας. Με γόνιμο τρόπο αυτή θα απαντηθεί και η συζήτηση που θα αναπτυχθεί με βάση την απορία του θα συνεισφέρει στην περαιτέρω μάθησή του.

Ποια ύλη καλύπτεται;

Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2023 γίνονται μαθήματα που αναφέρονται στη Φυσική της Β’ λυκείου τα οποία θεωρούνται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση των μαθημάτων της Γ’ λυκείου.
Από το Δεκέμβριο του 2023 και μετά αρχίζει να διδάσκεται η ύλη της φυσικής της Γ’ λυκείου με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση των κεφαλαίων της φυσικής που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη των Πανελληνίων εξετάσεων.

Πώς γίνεται η εισδοχή στο πρόγραμμα;

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα, πρέπει να συμμετάσχουν σε μία αρχική δοκιμασία αξιολόγησης στην ύλη της φυσικής της Α’ λυκείουΤο ποσοστό επιτυχίας στη δοκιμασία αξιολόγησης θα κρίνει το αν θα μπορέσουν να εισαχθούν στο πρόγραμμα.
H διάρκεια της δοκιμασίας είναι μιάμιση ώρα και περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας, ασκήσεις και προβλήματα από τη Φυσική της Α’ λυκείου με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος;

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 9μηνη και ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου του 2023, ενώ ολοκληρώνεται στο τέλους του Μαΐου 2024.

Ποια είναι η τιμή του προγράμματος;

Κάθε μαθητής που συμμετέχει στο πρόγραμμα πληρώνει 150€ μηνιαίως για τους 9 μήνες που διαρκεί το πρόγραμμα (9 μήνες Χ 150€ = 1350€ σύνολο).
Η τιμή αυτή περιλαμβάνει:

  • 3 ώρες εξ αποστάσεως διαδικτυακών μαθημάτων εβδομαδιαίως.
  • Απεριόριστη συμμετοχή του μαθητή στην ασύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα (την οποία μπορεί να επισκέπτεται όποτε θέλει και όσες φορές έχει ανάγκη, 24/7).
  • Τη παροχή και τη διόρθωση διαγωνισμάτων και εργασιών που θα γράφει ο μαθητής στους 9 μήνες του προγράμματος.
  • Προσωπικές διαδικτυακές συναντήσεις αποδοτικής μάθησης και διαχείρισης χρόνου.

Επιπλέον πληροφορίες:

  • Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι 15 ημέρες και του Πάσχα μία εβδομάδα.
  • Δεν υπάρχει ποσό εγγραφής.
  • Η πληρωμή γίνεται στις πρώτες πέντε ημερολογιακές ημέρες του μήνα, αλλιώς διακόπτεται η πρόσβαση του μαθητή στο πρόγραμμα.
  • Αν διακόψει την 1η εβδομάδα συμμετοχής του στο πρόγραμμα ο μαθητής δικαιούται ολόκληρο το ποσό των χρημάτων του ως επιστροφή. Μετά την πρώτη εβδομάδα δε θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
  • Κάθε μαθητής δικαιούται να διακόψει τη φοίτησή του στο πρόγραμμα όποτε θέλει χωρίς όμως να δικαιούται κάποια επιστροφή χρημάτων μετά την 1η εβδομάδα φοίτησής του σε αυτό.
  • Αν δοθεί ολόκληρο το ποσό εφάπαξ γίνεται έκπτωση 100€ (δηλαδή το συνολικό ποσό προς πληρωμή θα είναι 1250€).

Μπορώ να συνεχίσω και στη Γ’ Λυκείου;

Ο μαθητής που έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Β’ λυκείου δικαιούται αυτόματα να συνεχίσει και στο πρόγραμμα της Γ’ λυκείου.
Το πρόγραμμα της Γ’ λυκείου περιλαμβάνει την καλοκαιρινή προετοιμασία (καλοκαίρι του 2024) με 4 ώρες την εβδομάδα για 4 εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2024, ξεκινάει και πάλι με 4 ώρες την εβδομάδα μέχρι τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2025.
Η μηνιαία τιμή για το πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου θα είναι 200€.

Scroll to Top
Scroll to Top