Δήλωση ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σας υπενθυμίζω ότι η δήλωση ενδιαφέροντος αναφέρεται μόνο σε μαθητές που θα ξεκινήσουν τη Β’ Λυκείου το Σεπτέμβριο του 2024!

Scroll to Top
Scroll to Top