Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Γ’ Λυκείου ο μαθητής προετοιμάζεται εντατικά για τις πανελλήνιες εξετάσεις που θα δώσει στο τέλος της χρονιάς. Χρειάζεται ένα βοήθημα που θα μπορεί να τον εισάγει με μεθοδικά βήματα στις ιδιαιτερότητες της ύλης της Φυσικής Γ’ λυκείου έχοντας την αναγκαία πληρότητα και τη διαβάθμιση δυσκολίας που απαιτείται. 
Το βοήθημα αποτελείται από 4 τεύχη κάτι που συνεισφέρει στη βαθμιαία εξοικείωση του μαθητή με τις έννοιες αυτές. Τα τέσσερα τεύχη εξασφαλίζουν και την ποσότητα του εκπαιδευτικού υλικού που έχει στη διάθεσή του ο μαθητής αλλά και την ποιότητα στη μελέτη του, αφού προσφέρεται πιο διαβαθμισμένη αντιμετώπιση των εννοιών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στις επόμενες εικόνες για να διαβάσετε λεπτομέρειες για κάθε τεύχος μέσα από τη σελίδα του εκδότη (εκδόσεις Σαββάλας).

ΚΡΟΥΣΕΙΣ - ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Τεύχος: Κρούσεις - Ταλαντώσεις

Κάντε click στην εικόνα

Tεύχος: Ηλεκτρομαγνητισμός

Κάντε click στην εικόνα (Δείτε τις οδηγίες για τη σχολική χρονιά 2022 κάτω ακριβώς από την αναλυτική περιγραφή)

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η επανάληψη είναι μία σημαντική πτυχή της προετοιμασίας του μαθητή καθοδόν για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Στη διάρκεια της επανάληψης ο μαθητής απαιτείται να θυμηθεί έννοιες, δύσκολα σημεία και λεπτομέρειες που χειρίστηκε σε όλη τη χρονιά αλλά και ταυτόχρονα να εμβαθύνει σε όλα αυτά. Ο τόμος της επανάληψης φιλοδοξεί να ανεβάσει το μαθητή στο επόμενο επίπεδο απόδοσης και να του δώσει τη δυνατότητα να νιώθει όλο και μεγαλύτερη σιγουριά στο δρόμο προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αποτελείται από τέσσερις υποενότητες που έχουν την ονομασία θέμα 1ο, θέμα 2ο, θέμα 3ο και θέμα 4ο, όπως ακριβώς εμφανίζονται στο διαγώνισμα των πανελληνίων εξετάσεων, ενώ περιέχει πρόταση επανάληψης για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά με τη μορφή βημάτων.
Ο τόμος της επανάληψης μπορεί να διδαχθεί ταυτόχρονα με τα τεύχη Α’ και Β’ ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ύλης (ως καθαρά επαναληπτικό βιβλίο). Επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους απόφοιτους του Λυκείου που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις για δεύτερη φορά και θα ήθελαν ένα αξιόπιστο βιβλίο για να στηρίξουν την προετοιμασία τους. 

Βιβλίο επανάληψης

Κάντε click στην εικόνα

Scroll to Top
Scroll to Top