Στο δρόμο προς τις πανελλήνιες εξετάσεις

Το e-σεμινάριο “Στο δρόμο προς τις πανελλήνιες εξετάσεις” απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών τους και αναφέρεται σε αποδοτικούς τρόπους διαχείρισης του χρόνου πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις. Βασίζεται στο άρθρο: “Καλές πρακτικές για τις πανελλήνιες εξετάσεις“.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναφέρονται τρόποι εργασίας για τη χρονική διάρκεια πριν τις εξετάσεις καθώς και τη διαχείριση του χρόνου για την περίοδο αυτή. Στη συνέχεια αναφέρονται καλές πρακτικές για τη διαχείριση της καθημερινότητας στην περίοδο που διαρκούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Στο τέλος κυριαρχεί η αισιόδοξη νότα της λήξης των εξετάσεων και των σημαντικών ενεργειών που μπορεί ο μαθητής να κάνει μέχρι να καταθέσει το μηχανογραφικό του.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει δύο μέρη και διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα. Το πρώτο μέρος αποτελείται από την παρουσίαση των καλών πρακτικών, η οποία διαρκεί περίπου μία ώρα. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τις ερωτήσεις των μαθητών με τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτές.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι μαθητές αλληλεπιδρούν απαντώντας σε ερωτήσεις για τις απόψεις τους αλλά και της γενικότερης στάσης που έχουν στο θέμα της διαχείρισης της περιόδου, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα των συχνών ερωτήσεων για τη διοργάνωση των e-σεμιναρίων.

Scroll to Top
Scroll to Top