Αποδοτική και αποτελεσματική μελέτη

Το e-σεμινάριο για την αποδοτική και αποτελεσματική μελέτη απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών τους και αναφέρεται στους τρόπους αποδοτικής και αποτελεσματικής μελέτης για την αύξηση της απόδοσης της μάθησης. Οι τρόποι που διδάσκονται στο σεμινάριο προκύπτουν από ερευνητικά συμπεράσματα της σύγχρονης εκπαιδευτικής ψυχολογίας και εστιάζουν σε πρακτικά ζητήματα τρόπου μελέτης που ακολουθούν οι μαθητές.

Στο σεμινάριο αναφέρονται παρανοήσεις που κατέχουν οι μαθητές για τον τρόπος μελέτης τους καθώς και για το πώς χειρίζονται την εργασία που παίρνουν για το σπίτι. Το σεμινάριο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η μάθηση που διαρκεί. Επιπλέον, γίνεται διάκριση μεταξύ επιφανειακής και βαθιάς μελέτης και αποκαλύπτονται τρόποι υλοποίησης της βαθιάς μελέτης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει δύο μέρη και διαρκεί περίπου δύο ώρες. Το πρώτο μέρος αποτελείται από την παρουσίαση του αποδοτικού τρόπου μελέτης, η οποία διαρκεί περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο, ενώ το δεύτερο μέρος αποτελείται από τις ερωτήσεις των μαθητών καθώς και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτές.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι μαθητές αλληλεπιδρούν απαντώντας σε ερωτήσεις για τις προτιμήσεις τους αλλά και της γενικότερης στάσης που έχουν στο θέμα της μελέτης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα των συχνών ερωτήσεων για τη διοργάνωση των e-σεμιναρίων.

Scroll to Top
Scroll to Top