Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο του workshop:
“Προσεγγίζοντας το πρόβλημα φυσικής…με ασφάλεια”

Ποιος είναι ο στόχος του workshop;

Κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός προβλήματος φυσικής πολλοί μαθητές δεν αξιολογούν δεδομένα που δίνονται στην εκφώνηση του προβλήματος με αποτέλεσμα είτε να τα παρακάμπτουν χωρίς να τους δίνουν σημασία είτε να τα επεξεργάζονται λανθασμένα. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, οι μαθητές διαβάζουν ένα ερώτημα και η απάντηση που δίνουν δεν αντιστοιχεί στο ερώτημα αυτό. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα, η απόδοσή τους στην επίλυση προβλημάτων φυσικής να μην είναι ικανοποιητική. Το workshop προσφέρει στους μαθητές μια διαδικασία προσέγγισης του προβλήματος φυσικής που μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αποτρέψει τα παραπάνω ζητήματα.

Πού βασίζεται η διαδικασία προσέγγισης του προβλήματος φυσικής που διδάσκεται στο workshop;

Η διαδικασία προσέγγισης του προβλήματος φυσικής που διδάσκεται στο workshop βασίζεται στα συμπεράσματα της γνωσιακής ψυχολογίας που αναφέρονται στη λύση προβλημάτων (problem solving) και συγκεκριμένα στηρίζεται στη θεωρία του γνωσιακού φορτίου (cognitive load theory). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο τρόπος που o μαθητής προσεγγίζει το πρόβλημα μπορεί να  υπερφορτώνει τη μνήμη εργασίας του (working memory) με αποτέλεσμα να μην παρατηρεί δεδομένα ή να μην κάνει τις απαραίτητες νοητικές συνδέσεις όταν αξιολογεί τα δεδομένα ή τα ζητούμενα ενός προβλήματος.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο workshop;

To workshop απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου (Α’, Β’ ή Γ’) που θα ήθελαν να ανεβάσουν την απόδοσή τους στη λύση των προβλημάτων φυσικής, μειώνοντας τις πιθανότητες να κάνουν λάθη απροσεξίας.
Ως θεατές στο workshop μπορούν να συμμετάσχουν και καθηγητές φυσικής που θέλουν να συμβουλεύουν σωστά τους μαθητές τους.

Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του workshop μπορείτε να δείτε και τις συχνές ερωτήσεις!

Scroll to Top
Scroll to Top