Διαχείριση άγχους – Διαχείριση χρόνου

Το e-σεμινάριο για τη διαχείριση άγχους και τη διαχείριση χρόνου απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών τους και αναφέρεται στο πώς μπορούν να διαχειριστούν ζητήματα άγχους που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της λυκειακής τους καριέρας. Επιπλέον, στο σεμινάριο αναλύονται διεξοδικά τα βασικά σημεία για τη δημιουργία ενός καθημερινού αποδοτικού προγράμματος μελέτης.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναφέρονται τεχνικές για τη μείωση της σωματικής έντασης που προκαλείται από το άγχος, καθώς και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των αρνητικών σκέψεων και της αναβλητικότητας. Αναφέρεται επίσης η σημασία του ύπνου για τη μάθηση. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις διαδικασίες των παρεμβολών (διασπάσεις και διακοπές) κατά τη διάρκεια της μελέτης, ενώ προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης των παρεμβολών αυτών.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει δύο μέρη και διαρκεί περίπου δυόμιση ώρες. Το πρώτο μέρος αποτελείται από την παρουσίαση για τη διαχείριση άγχους και χρόνου, η οποία διαρκεί περίπου μία ώρα και σαράντα λεπτά. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τις ερωτήσεις των μαθητών με τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτές.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι μαθητές αλληλεπιδρούν απαντώντας σε ερωτήσεις για τις προτιμήσεις τους αλλά και της γενικότερης στάσης που έχουν στο θέμα της διαχείρισης του άγχους καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το χρόνο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα των συχνών ερωτήσεων για τη διοργάνωση των e-σεμιναρίων.

Scroll to Top
Scroll to Top