Γιατί να επιλέξω διαδικτυακά μαθήματα;

Το διαδικτυακό μάθημα, όταν γίνεται με το σωστό τρόπο, μπορεί να είναι το ίδιο ή και περισσότερο αποδοτικό από το παραδοσιακό. Οι σπουδές του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου (Μάστερ στην ψηφιακή μάθηση – University of Edinburgh) εγγυώνται την αποδοτική και αποτελεσματική μάθηση μέσω της διαδικτυακής διδασκαλίας.

 

Για δήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Scroll to Top
Scroll to Top